Кафедра теорії та історії педагогіки

ПРО НАС
Кафедра теорії та історії педагогіки заснована у 1991 році. Із 2015 року її очолює докторка педагогічних наук, професорка – Хоружа Людмила Леонідівна.

До штатного професорсько-викладацького складу входять 9 працівників, із яких: 3 доктори педагогічних наук, 6 кандидатів педагогічних наук. На кафедрі працюють також зовнішні і внутрішні сумісники: 2 доктори педагогічних наук та кандидат педагогічних наук.

Місія діяльності кафедри - розвиток інноваційного потенціалу всіх суб’єктів освітнього процесу;  реалізація лідерської позиції у системі педагогічної освіти Університету.
Візія кафедри: висока якість професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців відповідно до вітчизняних та європейських стандартів. Візія реалізується шляхом відкриття та оновлення діючих освітніх програм, розробкою наукових проєктів відповідно до цінностей університету: людина, громада, довіра, духовність, лідерство-служіння, відповідальність, професіоналізм, громадянська ідентичність,свобода, різноманіття.

  • бульвар Ігоря Шамо, 18/2, Київ, Украина
  • кабінет 307

Завідувач кафедри

Заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи

Заступник завідувача кафедри з наукової роботи

Анна Сад

Лаборант кафедри

Освітні програми для здобувачів другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Learn More

Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка»

Категорія «Б» Index Copernicus

Learn More

Науково-дослідна робота

Learn More

Наша дружня родина збільшилася цього року одразу на три людини!!! Вітаємо у складі кафедри професорку Ірину АНДРОЩУК, викладача Олену САКАЛЮК та лаборанта Анну САД.

Read More  

28 жовтня 2021 року на засіданні Вченої ради Університету Грінченка було вручено Атестат професора доктору педагогічних наук, професору кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту - Желановій Вікторії В'ячеславівні! Професорсько-викладацький склад кафедри вітає Вас, Вікторіє В'ячеславівно, зі здобуттям цього вченого звання на Вашому професійному шляху! Пишаємося Вами і бажаємо міцного здоров'я, подальших наукових здобутків і натхнення до роботи!

Read More  
  • 75.00
  •  18.08.2021 20:00
  •   3557 Pretty View Lane, Alderpoint CA

This an event article, used for writing about and listing the events planned for the future of your website. You can edit all of this text from the Pages tab by clicking the edit button.

  • 85.00
  •  25.12.2018 21:00
  •   1684 Wildrose Lane, Detroit, MI

This an event article, used for writing about and listing the events planned for the future of your website. You can edit all of this text from the Pages tab by clicking the edit button.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING