ПРО НАС
Кафедра теорії та історії педагогіки заснована у 1991 році. Із 2015 року її очолює докторка педагогічних наук, професорка – Хоружа Людмила Леонідівна.

До штатного професорсько-викладацького складу входять 9 працівників, із яких: 3 доктори педагогічних наук, 6 кандидатів педагогічних наук. На кафедрі працюють також зовнішні і внутрішні сумісники: 2 доктори педагогічних наук та кандидат педагогічних наук.

Місія діяльності кафедри - розвиток інноваційного потенціалу всіх суб’єктів освітнього процесу;  реалізація лідерської позиції у системі педагогічної освіти Університету.
Візія кафедри: висока якість професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців відповідно до вітчизняних та європейських стандартів. Візія реалізується шляхом відкриття та оновлення діючих освітніх програм, розробкою наукових проєктів відповідно до цінностей університету: людина, громада, довіра, духовність, лідерство-служіння, відповідальність, професіоналізм, громадянська ідентичність,свобода, різноманіття.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING